Define Gawdai

ဆြာဒက်

ဆြာဝန်းထွန်းရှိန် ၏ ငယ်အမည် ဓါတ်ခဲ နှင့် ဆြာ ဂုဏ်ပုဒ် ဝိသေသကို ပေါင်းစည်းထားသော အမည်ဖြစ်သည်။ ဆြာဒက် တစ်ဦးတည်း ကို ခေါ်ဆိုရန် မူပိုင် ဖြစ်သည်။

ဆြာဒက် ဘာတွေ မွှေလာပြန်ပြီလဲမသိဘူး။
7 years ago