Define Gawdai

အာရုံစား

စိတ်ရှုပ်/စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။

ကိုယ့်ဘာသာ တိုင်ပါတ်နေတာကို အာရုံလာမစားစမ်းပါနဲ့ .. ဝေးဝေးလစ်စမ်းပါကွာ။ အာရုံ(အာရုဏ်)စားချင်ရင်ဘုန်းကြီး၀တ် လစ်လစ်။
7 years ago