Define Gawdai

နားကား

အခြေအနေဆိုးရွားခြင်း၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ မရှုမလှအနေအထား

ဟိုကောင်ဆိုင်ကယ်ကို ရှေ့ဘီးထောင်စီးတာ နားကားသွားတယ်
7 years ago