Define Gawdai

ခ်ခ်

မြည်သံဆွဲ အင်္လကာ ရယ်မော်သံ ဖြစ်သည်။ "ခစ်ခစ်" မှဆင်းသက်လာသည်။ lol = ခ်ခ် ဘိလပ်ပြန် ဘုန်းမြတ်ထူး မှ တီထွင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်

ရယ်ရတယ် ခ်ခ်
7 years ago

ခ်ခ်

Englishမှာ LoL,တရုတ်မှာ哈哈,ထိုင်းမှာ55,

ပျင်းရိ(သို့)ပြောင်သော ရီခြင်း
User Avatar
Bent Bent
6 years ago