Define Gawdai

စန်းစန်းတင့်

Sensitive အစစအရာရာကို အထိအရှလွယ်သည်။ နောက်ပြောင်ရင်တောင် စိတ်ဆိုးလွယ်သည်။

သူ က ဘာပြောပြော စန်းစန်းတင့် ဖြစ်လွန်းတယ်၊ စ လို့ နောက်လို့ မကောင်းဘူး။
7 years ago